Skalbara tekniska stödfunktioner

Outsourcing av Teknisk Support

Cintech erbjuder kvalitativa supporttjänster, back-officefunktioner och outsourcad företagshelpdesk. Vi samarbetar med kvalitetsmedvetna uppdragsgivare, primärt på den Skandinaviska marknaden, för att stärka användarupplevelser och underlätta expansion.

some reasons

Varför välja oss?

01

Agilt
arbetssätt

Löpande under samarbetet arbetar vi gemensamt med att anpassa arbetsprocesser och estimeringar efter den verklighet vi möter. Som kund behöver du inte vara orolig att fastna i en statisk produktionsmiljö med låst affärsmodell och ett stelbent arbetssätt.

02

Vi sitter i samma
båt

När vi tar oss an ett uppdrag, ingår vi ett ömsesidigt partnerskap. Vi försäkrar oss om att vi har samma mål med en gemensam vision – och fokuserar på kostnadseffektivitet och kundvärde i alla led.

03

Enkel och tydlig
prismodell

Vi har en enkel och tydlig affärsmodell, vilket innebär att ni inte behöver vara oroliga för oväntade kostnader. Vi är transparenta i alla delar!

04

Unikt låg
personalomsättning

Cintech's personal stannar, that's a fact! Detta medför att vi bygger en långsiktig kompetens just på er teknologi och verksamhet - i kombination med en kundlojalitet utöver det vanliga.

05

Ojämförbar
teknisk kompetens

Eftersom vår personal inte ser sitt arbete som ett jobb på väg till nästa karriärsteg, är det möjligt att bygga långsiktig teknisk kompetens inom de områden vi vanligen verkar.

06

Glada anställda,
nöjda kunder

Vi har kollektivavtal. Jämställdhet står högt på vår agenda. Och vi arbetar kontinuerligt med att skapa en god arbetsmiljö med rimliga löner. Av denna anledning är vi kanske inte det billigaste alternativet, men vi kommer att skapa mest effektivitet och kundvärde.

...vi tror att våra långa kundrelationer är beviset på våra uppdragivares uppskattning